purring: N/A Foto: Vebjørn Stigen Helland

Har du fått purring, men betalt?

Den siste tiden har det blitt sendt ut purring på abonnement som allerede er betalt. Dette skyldes en feil mellom bank og vårt abonnementssystem.

Feilen er rettet, og du kan derfor se bort i fra denne purringen.

Vi beklager dette.