I trafikken. Foto: Gjensidige

Irriterer seg over lusekjøring i Telemark

7 av 10 i Telemark har opplevd farlige situasjoner i trafikken i forbindelse med at bilister kjører under fartsgrensen.

 

 

Mange av oss har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen. Når det i tillegg er stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige sier hele 72 prosent av bilistene i «gamle» Telemark at de har opplevd dette. Samtidig sier 61 prosent at de irriterer seg ofte eller av og til over de som kjører for sakte. Yngre bilførere irriterer seg mer enn de som er litt eldre. Menn har opplevd flere farlige situasjoner og er noe mer irritert i trafikken enn kvinner.

- Når irritasjonen er så høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding.  • Fakta - Tall fra Finans Norge (hele forsikringsbransjen) viser at det i første halvår i 2020 var 12.500 store og små trafikkuhell som gjaldt forbikjøring og møteulykker.


Han forklarer at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig kan lusekjøring også bidra til farlige situasjoner. Voll er klar på at dette ikke er en oppfordring til øke farten, men mer til å vise hensyn om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen. 

Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Han reiser landet rundt og opplever ofte at enkelte har bedre tid enn andre når de er ute i trafikken. Hans oppfordring er: Ha full fokus på veien, sjekk speilene regelmessig og kjør til siden for å slippe andre trafikanter forbi, hvis du kjører under fartsgrensen og ser det blir kø bak deg.Dette støttes av Voll. Ser du at biler kommer tett på bak, er det aller beste å vente til du finner et egnet sted å kjøre til siden. Dersom dette viser seg vanskelig, er neste alternative å vente til du kommer til en oversiktlig strekning, slippe gassen og blinke inntil.

- Det kan gi mulighet til å slippe forbi, sier Voll videre. Han understreker samtidig at de bak selv må vurdere om det er trygt å kjøre forbi, og ikke stole helt på «sneglekjørerens» signalisering.

- De er begge enig om at det viktigste er å være en god samarbeidstrafikant og ikke en duelltrafikant. Stress ned, bruk tiden du trenger, så slipper flere tragiske trafikkulykker, avslutter Voll og Tangstad-Holdal.

 Gode råd: 

  • Vær uthvilt og følg med i speilene på trafikken bak
  • Kjør inn til siden eller slipp bilene forbi ved å blinke og senke farten
  • Ikke la deg irritere av biler som kjører sent � tenk positivt
  • Kjører du sakte eller holder fartsgrensen og biler vil forbi, ikke fremprovoser farlige frustrasjonsforbikjøringer
  • Politiet kan bøtelegge bilister som ikke holder fartsgrensen, også de som kjører for sent
  • Bedre sent frem enn aldri frem

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Arne Voll kommunikasjonssjef i Gjensidige
Geir Tangstad Holdal daglig leder TSF - foto TSF: Studio B13