Søndag er det 1 år igjen til valget. Truls Vasvik Leder, Vestfold og Telemark Arbeiderparti. Foto: privat

Mye står på spill – ett år igjen til valget

 

Velferdskutt, privatisering og midlertidige jobber. Det er noe av det som står på spill og som gjør valget om et år ekstra viktig for vanlige arbeidsfolk.

Korona-krisa har vist oss hva som bor i oss når det ekstraordinære skjer. Korona-krisa har også vist oss hvor viktig velferdsstaten er. En velferdsstat med offentlige helsetjenester for alle – uavhengig av tykkelsen på lommeboka. En velferdsstat som stiller opp for dem som mister jobben over natta, og stiller opp for et næringsliv i krise. En velferdsstat alle har sett til og bedt om bistand og løsninger fra i denne krisa. Arbeiderpartiet vil styrke vår felles velferdsstat, ikke svekke den. Fordi det det er nettopp velferdsstaten som gjør Norge til Norge.

Folk trenger faste jobber og sikker inntekt. Lønninger som tikker inn på kontoen hver måned gir trygghet i hverdagen, for familielivet og muligheten for å legge planer for framtida. Derfor er arbeid til alle, jobb nummer én for Arbeiderpartiet.

Den norske økonomien trenger trygghet, verdiskaping, investering i industri og bedre kjøpekraft til det brede lag av befolkningen. Det Norge ikke trenger er mer privatisering, kutt i velferd eller at folk må ta til takke med midlertidige arbeidskontrakter.

Aldri har underskuddet for handel med utlandet vært større enn det er nå. Slik kan vi ikke ha det. Investeringene i industrien må opp. Det må også lønningene til de lavtlønnede. Det er slik vi skaper trygghet i hverdagen og et mer rettferdig Norge.

Korona-krisa

Korona-krisa har samme effekt som tidligere kriser – det er de svakest stilte av oss som rammes hardest, og vi ser nå under pandemien tydeligere at ulikhetene har økt. De aller fleste har ikke arv å tære på eller oppsparte midler å leve av. Når da tryggheten i jobben blir borte, er det mange som sliter med å få endene til å møtes.

De siste månedene har jeg vært tett på krisen i Vestfold og Telemark, og særlig reiselivsbransjen er ekstra hardt rammet. Det gjør vondt å møte ansatte som nå lever i det uvisse og som går en utrygg tid i møte. Krisa i reiselivsnæringen er på ingen måte over, og mye tyder på at høsten kan bli enda hardere enn våren var.

Heldigvis har Norge økonomiske muskler som har bidratt med midler til et sterkt preget næringsliv. Og heldigvis har vi ikke flertallsregjering i landet. Arbeiderpartiet, og de øvrige rød-grønne partiene på Stortinget, tok ansvar i en vanskelig tid og forbedret krisetiltakene for vanlige folk og bedrifter. Desto mer skremmende er det at regjeringen nå sier at kompensasjonsordningene til næringslivet er ferdige – uten å ha en tydelig plan på hvordan bedriftene som trenger støtte skal overleve de neste månedene.

Samtidig er det uakseptabelt at permitterte har måttet vente i månedsvis før pengene kommer inn på konto. Vi kan ikke ha det sånn at staten snur seg rundt og ordner superraske løsninger for bedriftene, mens foreldre som skal sørge for mat på bordet til familien må oppsøke sosialkontorene fordi datasystemene ikke er på plass!

 

Økte forskjeller

Gapet mellom de aller rikeste og de som har minst har økt betydelig de siste årene. Stadige smålige kutt i velferdsordninger, som kutt i brillestøtte og tannregulering for barn og unge, tar Norge i en usosial og feil retning. Det er blitt dyrere å være småbarnsforeldre med stadig økte utgifter til barnehage og SFO.

Kommuneøkonomien er hardt presset, både før og spesielt nå under korona-pandemien. Det er alvorlig, fordi det er kommunene som leverer de aller fleste velferdstjenestene til oss som innbyggere. Og når kommunene stadig må omstille seg og finne nye steder å kutte – så går det utover både antall hender og innholdet i tjenestetilbudet til våre barn, oss selv, våre foreldre og besteforeldre.

Sånn vil ikke vi i Arbeiderpartiet ha det – og vi vil derfor styrke, og ikke svekke, kommunenes økonomi og muligheter til å yte enda bedre tjenester til det beste for oss alle.

Ambisiøst program

Snart kommer førsteutkastet til partiprogrammet for Arbeiderpartiet for stortingsperioden 2021-2025. Et partiprogram som staker ut kursen for hva vi vil med Norge på 2020-tallet. Det er et ambisiøst program, med klare og tydelige retningsvalg - arbeid til alle, klimavennlig industri- og næringsutvikling i hele landet og ikke minst et manifest for velferdsstaten. Velferdsstaten skal trygges og styrkes, ikke rives ned.

For å nå klimamålene, må vi våge å styre samfunnsutviklingen, og ikke overlate oppgaven til markedskreftene. Markedet kan ikke løse dette alene. Vi skal ha en aktiv klimapolitikk og en aktiv næringspolitikk som går hånd i hånd og forsterker hverandre. Da må vi ha en sterk stat som kan styre utviklingen og peke på noen næringer som vi skal løfte. Vi skal bruke alt vi har lært av vannkraft, oljen og gassen til å skape nye jobber, med Co2-lager for hele Europa i Nordsjøen, bygge havvind, elektrifisere transporten, fremme grønn industri og støtte gründerånden. Norge har alle forutsetninger for å lykkes, men industrien trenger risikokapital - der spiller staten en nøkkelrolle. Det er et tankekors at Norge har svært gode ordninger for de som finner på og utvikler gode løsninger – men vi stiller ikke opp med nok kapital for å kunne bringe de gode ideene ut i verden.

Ett år igjen

Hva slags samfunn Norge skal være i framtida, er ikke politikernes prosjekt alene. Det er vårt alles felles prosjekt. Alle prater om at noe av det aller viktigste i Norge er den sterke tilliten vi har til hverandre og til samfunnet vårt. Den tilliten er der fordi det er små forskjeller mellom oss og vi vet at velferdsstaten er der når vi trenger den. Da er det viktig å bygge oppunder den tilliten, ikke la den svekkes. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk velferdsstat, fremtidstro og en sterk stat som våger å styre samfunnsutviklingen.

Om et år går vi alle til valgurnene. Da velger vi hva slags samfunn vi vil ha. Et samfunn for de mange, eller for de få. Det handler om arbeidsplasser, velferdsstaten, hvordan Norge skal møte klimakrisa, om å skape og dele - og ikke minst å tette igjen gapet mellom de som har mye og de som har lite. For det er når vi står sammen og inkluderer alle, vi som land og folk er sterkest.

Det er du som bestemmer hvem du stemmer på, og gjennom valget er du med å stake ut kursen for morgendagens Norge.

 

Truls Vasvik

Leder, Vestfold og Telemark Arbeiderparti