Korona: N/A Foto: Illustrasjon

Smitte påvist hos elev ved Hjalmar videregående skole i Skien

Det er søndag ettermiddag påvist koronasmitte hos en elev ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som melder om dette.

Eleven har vært i karantene siden torsdag 5. november. Totalt har fire elever og åtte ansatte ved Hjalmar videregående skole vært i karantene siden torsdag. Av dem som har fått prøvesvar søndag ettermiddag, har samtlige testet negativt.

Smittesituasjonen ved Hjalmar Johansen vil ikke påvirke undervisningen utover de tiltakene som er planlagt for skoler som går over på rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

Siste nytt om koronatiltak i videregående skoler

Elever og foresatte ved videregående skoler som er på rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen, vil få nærmere informasjon om hvilke tiltak som planlegges iverksatt fra mandag 9. november.

Vestfold og Telemark fylkeskommune anbefaler at dette gjelder alle videregående skoler i Vestfold, og videregående skoler i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. Fylkeskommunen har i helgen henvendt seg til kommunal smittevernmyndighet og bedt om å få dette bekreftet i tråd med nasjonale anbefalinger.

Informasjon vil bli gitt via den enkelte skole. Elever og foresatte ved skoler som innfører rødt tiltaksnivå, oppfordres derfor til å sjekke skolens etablerte kommunikasjonskanaler for oppdatert informasjon.

Skolene stenger ikke

Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler vurdert på rødt tiltaksnivå, innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Videregående skoler i kommuner som ikke er på rødt nivå i trafikklysmodellen, forholder seg inntil videre til smitteverntiltak på gult nivå.

Anbefalinger rundt kollektivtransport

For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk. Dette gjelder særlig på tidspunkter hvor det er mange som reiser.

Det anbefales nå også at man bruker munnbind i kollektivtrafikken, og på andre steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Artikkelen fortsetter under annonsen.