Illustrasjonsfoto. Drangedalsposten

Storaksjon mot hyttefelt

Denne uken gjennomførte a-krimsenteret i Tønsberg en større aksjon mot hyttefelt i Holtardalen i Rauland.

Hensikten med kontrollene er å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet ved å kartlegge området, innhente informasjon og sikre arbeidsmiljøet til de som arbeider i byggenæringen. Politiet kontrollerte også lovligheten av oppholdet til arbeidstakerne på stedet, sier leder for A-krimsenteret i Tønsberg, Astrid Hygen Bakken i en pressemelding.

Aksjonen var rettet mot en rekke virksomheter og totalt ble 46 personer kontrollert. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Skatteoppkrever, NAV og politiet deltok.

Det offentlige kan stanse ulovlig arbeid og gjøre det vanskeligere å velge virksomheter som ikke etterlever gjeldende regelverk. Under kontrollene ble det avdekket en rekke brudd på etatenes regelverk, blant annet ble flere virksomheter stanset på grunn av farlig arbeid i høyden.

– Det tar noe tid å systematisere og analysere den informasjonen som ble innhentet under aksjonen. Vi ser allerede nå at det er brudd på verneinnretninger, manglende HMS-kort, flere tilfeller av farlig arbeid, feil i innrapportering av lønn, brudd på reglene om allmenngjøring, i tillegg til manglende gyldige dokumenter. Hvilke ytterligere reaksjoner i form av pålegg, gebyr eller anmeldelser som vil bli gitt er for tidlig å si, sier Bakken som ikke utelukker flere aksjoner.

Det ble også gitt veiledning til arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i Norge.

- Det forebyggende arbeidet som etatene utfører har stor samfunnsmessig verdi og sikrer bedre arbeidsforhold blant annet for utenlandske arbeidere, avslutter Bakken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

A-krimsenteret i Tønsberg

• A-krimsenteret i Tønsberg ble åpnet i 2017, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Buskerud, Vestfold og Telemark.

• Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Øst politidistrikt, NAV Kontroll og skatteoppkreverne. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

• Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.