Illustrasjonsfoto. Drangedalsposten

Storaksjon mot hyttefelt

Denne uken gjennomførte a-krimsenteret i Tønsberg en større aksjon mot hyttefelt i Holtardalen i Rauland.

Hensikten med kontrollene er å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet ved å kartlegge området, innhente informasjon og sikre arbeidsmiljøet til de som arbeider i byggenæringen. Politiet kontrollerte også lovligheten av oppholdet til arbeidstakerne på stedet, sier leder for A-krimsenteret i Tønsberg, Astrid Hygen Bakken i en pressemelding.

Aksjonen var rettet mot en rekke virksomheter og totalt ble 46 personer kontrollert. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Skatteoppkrever, NAV og politiet deltok.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det offentlige kan stanse ulovlig arbeid og gjøre det vanskeligere å velge virksomheter som ikke etterlever gjeldende regelverk. Under kontrollene ble det avdekket en rekke brudd på etatenes regelverk, blant annet ble flere virksomheter stanset på grunn av farlig arbeid i høyden.

– Det tar noe tid å systematisere og analysere den informasjonen som ble innhentet under aksjonen. Vi ser allerede nå at det er brudd på verneinnretninger, manglende HMS-kort, flere tilfeller av farlig arbeid, feil i innrapportering av lønn, brudd på reglene om allmenngjøring, i tillegg til manglende gyldige dokumenter. Hvilke ytterligere reaksjoner i form av pålegg, gebyr eller anmeldelser som vil bli gitt er for tidlig å si, sier Bakken som ikke utelukker flere aksjoner.

Det ble også gitt veiledning til arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i Norge.

- Det forebyggende arbeidet som etatene utfører har stor samfunnsmessig verdi og sikrer bedre arbeidsforhold blant annet for utenlandske arbeidere, avslutter Bakken.

A-krimsenteret i Tønsberg

• A-krimsenteret i Tønsberg ble åpnet i 2017, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Buskerud, Vestfold og Telemark.

• Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Øst politidistrikt, NAV Kontroll og skatteoppkreverne. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

• Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.