Boligstrøk: Hardbruksboligene vurderes bygd rett i det etablerte boligstrøket der det bor rundt 30 skolebarn.

– Vi ønsker overhode ikke dette!

Saken er oppdatert

Irene K. Evensen og Bråtheia Velforening er tydelige i sin motstand. Kommunen vurderer bygge hardbruksboliger rett ved snarveien ungene bruker og snarveien skal brukes til innkjørsel. Foreldrene frykter for sikkerheten til barna. Politikerne er delte i synet.

Det var på fredag Irene K. Evensen fikk telefon fra kommunen. Kommunens folk hadde vært på befaring i forkant og nå informerte de Evensen om planene om å bygge hardbruksboliger enten i Bråtheia eller på Doktormyra. Begge steder eier kommunen grunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I utgangspunktet planla kommunens administrasjon å bygge hardbruksboliger på Tippen, men hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sa nei til å gi dispensasjon til dette rett før sommeren. Administrasjonen skulle så komme tilbake til hovedutvalget med nye forslag. Nå har de altså vært på befaringer og Bråtheia er altså, sammen med Doktormyra, blant de stedene de vurderer.

30 unger

– Vi ønsker overhode ikke dette. Hardhusa hører ikke hjemme i noen boligfelt. De hardbruksboligene sammen med unger og familier hører ikke sammen. Jeg skjønner ikke at en ikke kan bruke Tippen, sier Evensen på telefon til Drangedalsposten Hun er opprørt og bekymra.

– Det bor 30 unger her. De bruker snarveien og ungene våre vil gå midt oppi dette.

Snarvei: Midt i bildet går Bråtheiaungenes snarvei. Den vurderer kommunen bruke som innkjørsel til hardbruksboliger de vurderer bygge til venstre for snarveien.

Hardbruksboligene er tenkt lagt rett ved snarveien og snarveien skal da brukes som innkjørsel, forteller Evensen.

– Vi har vært uheldige og prøvd dette en gang tidligere. Da var det liv og røre her med razziaer, bråk og innbruddsforsøk og vi vil ikke tilbake dit, sier hun.

– Vi ønsker overhode ikke ha det her oppe i Bråtheia.

Bråtheia: Kartutsnitt av Bråtheia

– Det er sikkerheten for ungene og oss vi tenker på. Det føles ikke trygt for ungene. Ungene er det viktigste. De skal ha det trygt og godt og det er vi redd for at det ikke blir hvis dette kommer, avslutter hun.

Et satsingsområde

Hun legger også til at Bråtheia er et satsingsområde for boligbygging i Drangedal og undrer seg over hva kommunen tenker om fremtidig boligbygging med hardbruksboliger samme sted.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tror ikke det er like attraktivt å bygge der det er hardbruksboliger.

Brev til kommunen

Evensen har sammen med de fleste i nabolaget og velforeningen skrevet brev til Drangedal kommune. Her er utdrag av brevet fra Bråtheia Velforening til Drangedal kommune:

«...vi har i dag den 9. august avholdt et møte for alle husstandene i Bråtheia. Det er stor enighet blant innbyggere i Bråtheia om at dette ikke er ønskelig, og at hardbruksboliger ikke har noe i et byggefelt å gjøre».

Snarveien: Her ved snarveien til ungene vurderer kommunen bygge hardbruksboliger. Beboere i Bråtheia ønsker ikke at det skal skje. De er redde for barnas sikkerhet.

«I Bråtheia bor det rundt 30 skolebarn. Mange av disse barna går til skolen hver dag, og bruker snarveien rett forbi der hvor hardbruksboligene er vurderes plassert. Dette vil kunne føles uttrykt for barna våre, og vil sannsynligvis resultere i at alle barn fra Bråtheia vil bli kjørt til skolen hver dag».

«For noen år tilbake bodde det personer i Bråtheia som hørte til i narkotikamiljøet i kommunen. Dette førte med seg mye trafikk til alle døgnet tider, mange politibesøk, flere rassiaer og foreldre ble engstelige for å la barna sine være ute alene i gata osv. Vi har prøvd hva det vil si å ha belastede personer i nærmiljøet vår, og vi ønsker det ikke tilbake. I tillegg er beredskapstiden for politiet lang for oss i Drangedal. Det kan ta lang tid før en får hjelp ved alvorlige hendelser. Dette føles ikke trygt og en plassering av hardbruksboliger her vil ikke være med på å gjøre tryggheten bedre».

«I den boligpolitiske planen til Drangedal kommune er Bråtheia et satsningsområde, og det er planlagt å legge ut flere tomter til salg her. Hva slags reklame for disse tomtene blir det hvis hardbruksboliger er det første folk får se når de kjører opp i Bråtheia?»

Bekrefter Bråtheia

Hilde Molberg, kommunalsjef helse og velferd, satt opptatt hele onsdag, men svarte per tekstmelding:

«Jeg har blitt kontaktet av beboere i Bråtheia som ikke ønsker hardhus i boligfeltet. Har du en kommentar til dette?»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Molberg: «Har ikke fått sett noe på dette enda».

«Kan du bekrefte at dere vurderer Bråtheia som lokasjon for hardhus?»

Molberg: «Ja».

Hardbruksbolig: Her i lia mellom Rallarveien og Oseidvannet, nært opp til aktivitetstilbudet på Tippen-området, ville kommunen i utgangspunktet ha plassere to småhus til personer som kommunen har ansvaret for. Fra venstre helsesjef Hilde Molberg, leder av Tjenestekontoret Aud Elin Øygarden og daglig leder av Drangedal boligstiftelse, Kristian Wefald

Støtter Tippen

Varaordfører Stina Sætre, Sp, bor selv i Bråtheia med familien.

– Jeg tenker at de absolutt ikke burde i noen boligfelt, sier Sætre på telefon fra Tokeskjærgården.

Stina A. Sætre: Varaordfører og beboer i Bråtheia. Hun ønsker ikke hardbruksboliger i boligfelt.

Hun sier hun støtter det forslaget administrasjonen hadde i utgangspunktet med å legge hardbruksboligene på Tippen.

– Jeg synes ikke sånt hører hjemme i boligfelt. Vi har hatt noen med belasta livsstil her før, de første åra vi bodde her. Det førte med seg endel trafikk og bråk og razziaer. Det var omtrent politi her daglig. Mange turte ikke la ungene være ute alene og leker ble kjørt over, forteller Sætre som ikke syntes det var så hyggelig å bo i Bråtheia dengang.

– Borte på Tippen har en jo Tippen bruktmarked for brukere av rus og psykiatri, så jeg tenkte at det var fornuftig ha hardbrukshusa der, for da kan jo de som jobber der være med holde øye med de, sier varaordføreren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Har dere diskutert saken i partiet? Din partifelle i hovedutvalget gikk imot å gi dispensasjon?

– Han sa vel at han syntes det var for dårlig utreda og han var jo også mot å bygge de i boligfelt, men vi har ikke diskutert dette i partiet.

Skal dere diskutere det i gruppa?

– Saken skal vel opp igjen, så vi må jo gjøre det, sier varaordføreren.

– Jeg regner ikke med at det er noen boligfelt som ønsker hardbruksboliger inn i sine boligfelt, avslutter hun.

Nei i boligstrøk

Jan Terje Dahle, Sp, var en av dem som gikk i mot å gi dispensasjon til hardbruksboliger på Tippen da saken var til behandling i hovedutvalget.

Vi spør hva han tenker om at kommunen vurderer bygge hardbruksboliger på Bråtheia?

– Det er jeg ikke for. Og det har jeg sagt for lenge siden. Det sa jeg i protokolltilførselen da vi hadde det i hovedutvalget. Der står min klare melding, svarer Dahle og siterer fra protokolltilførselen der det står at han er motstander av at disse skal bygges i ordinære boligområder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hva tenker du kan være løsningen da?

– Det er ikke lett å peke på en plass der de kan være, da tipper jeg administrasjonen allerede hadde finne den. Og angående min stemmeforklaring sier jeg at at slike skal bygges utenfor ordinær boligbebyggelse, men heller ikke på et industriområde, sier Dahle som legger til at det ble lufta i hovedutvalget at bunn av Bråtheia kunne være en plassering, men han sier at dette tok ikke han stilling til.

– Vi er en så stor kommune at vi burde kunne finne plass til de et sted, sier Dahle. Han sier han har stor forståelse for at folk ikke ønsker hardbruksboliger i nabolaget.

– Men at vi må finne en løsning, det må vi. Det begynner å haste, for det er en del, mange som allerede har hatt de som naboer i byggefelt allerede i en årrekke.

Støtter bygging

Støtter bygging: Dag Arild Brødsjømoen, Frp, leder i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø er for å bygge hardbruksboliger på Bråtheia.

Onsdag kveld får Drangedalsposten svar fra hovedutvalgsleder Dag Arild Brødsjømoen, Frp. Han skriver i en tekstmelding til Drangedalsposten at han er for å bygge hardbruksboliger i Bråtheia.