Werner Blaas er bekymret for barna sine. Foto: Knut G. Bjerva.

Hadde jeg visst om alt blyet da barna var små, hadde jeg selvfølgelig valgt en annen barnehage

Blydepotsaken

For å lindre barnas lungeproblemer ble familien Blaas anbefalt å flytte fra storbyen i Belgia til et sted med bedre luft.–Vi valgte Norge og Drangedal.  Når jeg leser i Drangedalsposten om alt blyet som ligger rett ved Heirekshaug barnehage, blir jeg redd for barnas helse, sier Werner Blaas.

Werner Blaas forteller at han har konsultert en kjent lege i Belgia som er ekspert på toxologi.
–Jeg ble ikke akkuratt beroliget av å snakke med den legen, sier han.

Bly er giftig, det vet alle oppegående mennesker
–Bly er giftig og veldig farlig, spesielt for små barn, det vet alle oppegående mennesker, sier Werner.

Blodprøver av barna
–Begge sønnene mine har gått i Heirekshaug barnehage i tre år. Jeg vil nå oppsøke lege og be om at det blir tatt blodprøver av guttene våre, sier Werner Blaas som samtidig oppfordrer andre som har, eller har hatt barn i Heirekshaug barnehage, til å gjøre det samme.Må få usikkerheten ut av verden
–Selv om sannsynligheten er liten for at de finner noe, må jeg få denne usikkerheten og bekymringen ut av verden, legger han til.

Akkumuleres i kroppen
Kommuneoverlege Ivar Skogvold, opplyser at bly vil akkumuleres i kroppen.
–Mengden bly som er lagret i kroppen vil vises på blodprøver, forklarer kommuneoverlegen.

Les videre om: Ammunisjon største utslippskilde til bly i 2017


Dette har kommunen visst om - lenge
Reguleringsplanen for Motjenn viser at kommunen har regulert et 7,2 mål stort område like ved Heirekshaug barnehage som blydepot. I reguleringsplanen går det frem at det er forbudt å fjerne masser fra området. Dette betyr at kommunen har kjent til store forekomster av bly i barnehagens faste turområder i mange år.

Ulovlig?
Ingvar Oland, fagsjef ved miljøavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark har tidligere uttalt at Drangedal aldri ville fått lov til å anlegge et slikt blydepot. Spørsmålet er da om kommunen har "tatt seg til rette", eller om blydepoet skyldes en "saksbehandlingsfeil".

Mellom 8 og 10 tonn bly
Et grovt estimat tyder på at det ligger et sted mellom 8 og 10 tonn bly i nedslagsområdene til den gamle 300-metersbanen ved Motjenn. Estimatene er basert på forsvarets modeller.

Hva gjør bly med deg?

Bly er et svært giftig tungmetall med mange skadelige helse- og miljøeffekter. Bly er spesielt skadelig for den mentale utviklingen til barn og unge, og er vist å redusere skoleprestasjonene til eksponerte elever ved svært lave konsentrasjoner. Blyforbindelser skader også de røde blodlegemene. Bly er også svært giftig for vannlevende organismer.

Les mer om dette her 

Alle oppegående mennesker vet at bly er giftig, forklarer Werner Blaas. Foto: Knut G. Bjerva