Saksbehandler Gunn Kristin Halvorsen viser et eksempel på hvordan åtte boenheter tidligere betalte kun 1701 kroner i årsgebyr for vann og avløp, mens en enebolig måtte betale 13 612 kroner for samme tjeneste. Med den nye forskriften for vann og avløp vil alle abonnenter betale like mye per boenhet, og det kan bli inntil 20 prosent lavere ved at det er fanget opp 200 nye abonnenter til, som deler på de totale kostnadene til kommunen.
Saksbehandler Gunn Kristin Halvorsen viser et eksempel på hvordan åtte boenheter tidligere betalte kun 1701 kroner i årsgebyr for vann og avløp, mens en enebolig måtte betale 13 612 kroner for samme tjeneste. Med den nye forskriften for vann og avløp vil alle abonnenter betale like mye per boenhet, og det kan bli inntil 20 prosent lavere ved at det er fanget opp 200 nye abonnenter til, som deler på de totale kostnadene til kommunen.

Kan bli vannmålere hos alle:

Mer rettferdige avgifter