Leder av Drangedal  kommunes eldreråd, Jens Erik Rudlang, ble overrasket når Straume dukket opp på møtet i eldrerådet, uten å informere om utenlandsreisen.  Foto: Jan Magne K. Stensrud
Leder av Drangedal kommunes eldreråd, Jens Erik Rudlang, ble overrasket når Straume dukket opp på møtet i eldrerådet, uten å informere om utenlandsreisen. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Koronafrykt: Trosset oppfordring om ikke å møte i eldrerådet

I forkant av et møte i Drangedal kommunes eldreråd, 18. august, oppfordret rådsleder Jens Erik Rudlang rådsmedlem Magnus Straume om å vurdere å ikke stille på møtet. Grunnen var at Straume kort tid før møtet hadde vært på ferie i Danmark.

Riktignok var ikke Danmark et rødt land på det tidspunktet Straume var der, men ifølge Jens Erik Rudlang hadde Magnus Straume passert et rødt område på veien hjem.
–Jeg kontaktet Straume mens han var i Danmark og gjorde han oppmerksom på de oppdaterte reiserestriksjonene i august. Jeg ba Straume være forsiktig og vurdere hva han burde gjøre ved ankomst Norge og Drangedal.

Overrasket når Straume dukket opp
–Jeg ble overrasket når Straume dukket opp på møtet i eldrerådet, uten å informere om utenlandsreisen, sier lederen av eldrerådet. Flere av medlemmene i eldrerådet skal ha gitt uttrykk for bekymring knyttet til å møte et rådsmedlem som nylig hadde vært i utlandet. I den senere tid har vi opplevd en økning i smittetilfellene i Norge. Unødige utenlandsturer og senkede skuldre her hjemme har fått mye av skylden.

Jens Rudlang skriver dette i en kommentar til rådsmedlemmene 20. august:

– Vedkommende kom hjem rett før møtet, jeg prøvde å få kontakt med han uten hell og det ble ikke opplyst før befaringen, eller før vårt møte om at reisen var foretatt slik at de deltakere som ønsket det kunne ta sine forholdsregler.

–Det som virkelig foruroliger meg er at vedkommende tidligere i år sendte meg en mail om koronaproblemene, smittekilder og tiltak som da vedkommende ikke følger selv, sier Rudlang.

Myndighetene har gått ut med at vi skal vurdere om utenlandsreiser er nødvendige og om at hvis vi har vært utenlands tar tilstrekkelige grep når vi kommer hjem, skriver Rudlang i dokumentet.

Veldig mange av koronasmittekildene vi har i dag skyldes utenlandsopphold og kontakt med utlendinger, jeg håper at om noen av dere kommer i en situasjon hvor det kan oppstå tvil tar kontakt, skriver han til de øvrige rådsmedlemmene.

–Vi som sitter i eldrerådet er i høyrisikogruppen for alvorlig angrep av viruset og vi bør være «forbilder» for andre, sier Jens Erik Rudlang.

– Jeg har forholdt meg til de smittevernreglene myndighetene har bestemt, sier Magnus Straume. Når vi var i Danmark fikk vi SMS fra Helsedirektoratet om at MidtJylland kunne bli (og ble) rød sone, men at det ikke innebar karantene ved hjemkomst om en kjørte gjennom. Dette opplyste jeg Rudlang om da han ringte og gjorde meg oppmerksom på mulige innskjerpinger.

-Dagen før møtet fikk jeg SMS fra Rudlang der han håpa jeg var innenfor karantenereglene, noe jeg var. Når Rudlang viser til at jeg nå mener noe annet enn i april, så minner jeg om at jeg også den gang la smittevernreglene til grunn. Dette er storm i ett vannglass, sier Magnus Straume.

Kommuneoverlege, Ivar Skogvold kommenterer saken, på et generelt grunnlag, på denne måten:
–Det er lov å bruke hodet, sier kommuneoverlege Ivar Skogvold. Kommuneoverlegen minner samtidig om smittevernreglene som håndvask og å holde en meters avstand. Det er også viktig at frykten ikke tar over livet ditt, legger Skogvold til.