Kvinnene er nøkkelen

Gruppeleder i Vestfold Arbeiderparti, Arve Høiberg, understreker at subsidierte tomter til unge mennesker og flere heltidsstillinger for kvinner er noen av de viktigste sakene Drangedal Arbeiderparti bør jobbe for i den kommende perioden.

Gruppeleder Arve Høiberg sier han er opptatt av bosetting og trekker frem Bø som en kommune i Telemark med reell vekst. –Det bør også være mulig for kommuner som Drangedal og Nome å tiltrekke seg nye innbyggere, det er jo ikke langt til Grenland for noen av dem, sier han.

Subsidierte tomter for unge
–Etter min mening bør Drangedal kommune subsidiere tomter til unge mennesker for å få de til å bygge og bosette seg, sier Høiberg. En annen ting er hele, 100 prosent stillinger, det er viktig og her er kvinnene nøkkelen om kommunen ønsker å opprettholde og øke antall innbyggere, forklarer Høiberg.

Hva vil skje når Go -Ahead overtar?
Høiberg forteller at han har jobbet som heltids politiker i Vestfold i 12 år og samferdsel har vært ett av hans fokusområder. –Jeg vil utfordre fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap)  og lokale politikere i Drangedal og se om vi kan få til et møte med den nye operatøren av Sørlandsbanen Go-Ahead. Det er viktig å sørge for at togene i fremtiden fortse

I front gruppeleder i Vestfold Arbeiderparti Arve Høiberg og varaordførerkandidat i Drangedal Synnøve Kveven

tter å stoppe i Drangedal.

Dårlige veier og smale bruer
Høiberg påpeker at fremføring av lange vogntog og akseltrykk er en stor utfordring for flere av de svake punktene langs veiene i Drangedal. –Det er ikke penger til å utbedre alle veiene, sier han. –Det vi kan gjøre noen med på fylkesnivå er å utbedre svake punkter og smale bruer. Dette må vi få satt på dagsorden, sier Høiberg.