Den tidligere entreprenøren, Tore Larsen, kjøpte Kåsa Øverland i 2011. På eiendommen står det en rekke gamle biler i ulik forfatning. Han forteller at noe er skrot, mens mesteparten tilbys som reservedeler. ALLE FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD
Den tidligere entreprenøren, Tore Larsen, kjøpte Kåsa Øverland i 2011. På eiendommen står det en rekke gamle biler i ulik forfatning. Han forteller at noe er skrot, mens mesteparten tilbys som reservedeler. ALLE FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUDBilde 1 av 5
Gamle bildekk som venter på å bli til skytematter.
Gamle bildekk som venter på å bli til skytematter. Bilde 2 av 5
I utkanten av eiendommen er det gjort forsøk på å grave ned og dekke over store mengder bildekk og skrot.
I utkanten av eiendommen er det gjort forsøk på å grave ned og dekke over store mengder bildekk og skrot. Bilde 3 av 5
I følge Tore Larsen er kontraktens ordlyd missvisende.
I følge Tore Larsen er kontraktens ordlyd missvisende. Bilde 4 av 5
På eiendommen er det plassert et større antall bilvrak. Hva som skjuler seg under bakken er det få som har kjennskap til.
På eiendommen er det plassert et større antall bilvrak. Hva som skjuler seg under bakken er det få som har kjennskap til. Bilde 5 av 5

–Kjøpte katta i sekken

Dagens eier av Kåsa Øverland, Tore Larsen, mener eiendommen ikke er som kontrakten lyder. I kontrakten står det at selger har plikt til å opplyse om feil eller mangler han kjenner til.
–Ingen fortalte meg at det var gravd ned masse bildekk og skrot, sier Larsen.

Etter det Drangedalsposten kjenner til har Drangedal kommune vært kjent med den omfattende forsøplingen i en årrekke.

Forurenset brønn
Gården Tveit er nærmeste nabo og fikk som følge av forurenset brønnvann innlagt kommunalt vann en tid tilbake. Larsen har blitt fortalt at forurensningskilden skal være nedgravd søppel fra Kåsa Øverland.

Forventer at de ansvarlige kommer på banen
– Jeg føler jeg har kjøpt katta i sekken. Jeg forventer at de ansvarlige for forurensingen kommer på banen slik at vi kan ordne opp, sier Larsen.

Ny vei og lagerbygg
På sikt ønsker Larsen å anlegge vei og bygge et lagerbygg til utleie.
–Men før det kan skje må det gjennomføres en betydelig opprydning av gamle synder, forklarer Larsen.

Ingen kommentar
Tidliger eier av Kåsa Øverland frem til 2007, Kåre Lindkjend, ønsker ikke å kommentere saken.

Helt ukjent for meg
Bernt Dahle opplyser at Vestmar Eiendom kjøpte Lindkjend transport og eiendommen i 2007 og solgte den videre til Tore Larsen i 2011.
–At det skal være nedgravd store mengder bildekk og annet miljøfarlig skrot på denne eiendommen er helt ukjent for meg sier, Bernt Dahle.