SKJULT AGENDA I EBEN ESER SAKEN?

Leserinnlegg fra Astrid Lunde

Bedehuset Eben Eser ligger synlig midt i en sving på fylkesvei 256 i gammelt kulturlandskap i Ytre Kroken med Åkregrenda bak. Tomten er på 2 mål og Statens Vegvesen eier sløyfa med den gamle Krokenveien som omringer tomta. De skriver allerede 28. desember 2018 i ett brev til eier av Skanits AS at de ønsker å beholde eiendomsretten til den gamle veisløyfa. Ergo ingen utvidelsesmulighet for tomta!

Eben Eser i ytre Kroken.
FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD

I saksframstillingen til administrasjonen i Drangedal kommune har saksbehandler stort sett sitert søkers opplysninger til saken, bl.a. har søker v/Planhuset oppgitt at «Statens vegvesen ønsker å avhende areal til den gamle Krokenveien på betingelser som er i tråd med praksis for slik avhending av gamle vegstrekninger». Dette er direkte usant. Opplysningen er sendt til kommunen fra søker 9. april 2019, altså etter at Vegvesenet har opplyst at de vil beholde eiendomsretten til den gamle veisløyfa. Planhuset sendte ut nabovarsel 15. april, men ikke til nærmeste boligeiendom, lite omtenksomt etter min mening. Vegvesenet svarer nabovarselet 26. april med å gjenta at de ønsker å beholde eiendomsretten til den gamle veisløyfa og skriver i tillegg at de er svært betenkt dersom det åpnes for nye spredt beliggende næringseiendommer i strid med kommuneplanens arealdel. Her er formannskapets agenda; vi vil gjerne ha næring til Drangedal, men som næringsutvikler Tore Halvorsen skriver i siste «Næringsnytt» i Drangedalsposten må vi ha innbyggerne først! Undertegnede tror ikke det er smart næringsutvikling å legge en bedrift på 2 mål tomt midt i et bolig/landbruksområde, en bedrift som sier selv at de ønsker å ekspandere. På Eben Eser tomta vil Skanits AS først sette opp ett midlertidig telt ved siden av bedehuset og siden er ønsket å sprenge knausen ved siden av bedehuset og sette opp ett lagerbygg der i tillegg til at bedehuset skal fungere som kontor og lager. Alt dette på 2 mål. Alle som kjører forbi vil forstå at dette vil bli en stor inngripen i et areal som kommuneplanen definerer som LNF område med spredt boligbygging! Dette vil ikke Fylkesmannen kunne godta etter gjeldende lovverk. Da forstår jeg egentlig ikke hvordan administrasjon og næringsutvikler i Drangedal kan henvise til å bruke denne tomta til noe som for meg ligner på industri i stedet for å henvise til vedtatte næringsområder, f.eks. på Neslandsvatn. Jeg mener formannskapet har spart Skanits AS for forhastede anstrengelser.
Nå har kommunestyret bestemt å bygge en flott barnehage i Kroken til 47 mill., og Kroken bør ha de beste mulighetene til å bli ett flott boligområde for familier med inntekter fra bedrifter som ligger ikke så langt fra E18. Fikkjebakke og Neslandsvatn industriområder er viktige for Drangedal. Nå skal det snart velges et Ad Hoc utvalg som skal se på muligheter for økt boligbygging i kommunen vår. Jeg ville i hvert fall ha dårlig samvittighet overfor neste generasjon krokunger hvis jeg hadde vært med å ødelegge en tomt og ett område langs veien som ligger så synlig som Eben Eser. Påstanden i saksframstillingen om at tomtens beliggenhet er mindre egnet som bolig blir vel tilbakevist bare man kjører forbi gamle Brødsjø skole og tidligere Coop-bygg ved Kroken kirke. Der bor det folk nærmere veien enn tilfellet blir her. Ombygde bedehus kan bli kreative og hyggelige hjem. En omregulering fra bedehus til bolig ville jeg ønske velkommen hvis Skanits AS ønsker å avhende eiendommen igjen.

Med vennlig hilsen
Astrid Lunde
PS.
Kan berolige næringslivs­lederne i Drangedal med at jeg ikke stiller til valg til høsten.