Per Olav Breivang partileder Folkebevegelsen
Per Olav Breivang partileder Folkebevegelsen Bilde 1 av 3
 Svein Roger Eriksen
Svein Roger EriksenBilde 2 av 3
Kjell Presetgaarden , Martha Kristine Ross, Gro Prestegaarden, Ottar Egil Ross, Per Olav Breivang, Svein Roger Eriksen og Ingar Grøndal.
Kjell Presetgaarden , Martha Kristine Ross, Gro Prestegaarden, Ottar Egil Ross, Per Olav Breivang, Svein Roger Eriksen og Ingar Grøndal. Bilde 3 av 3

Tilbake til folket

Partileder Per Olav Breivang er ordførerkandidat for Folkebevegelsen i Drammen. Tirsdag rigget han og partikollga Svein Roger Eriksen fra Drangedal opp en stand i Drangedal. Målet var å sanke underskrifter og samtidig bevisstgjøre drangedølene om at tiden er kommet for å ta tilbake makten.

–For å oppfylle kravene til å danne et nytt parti trenger vi 5000 underskrifter, forklarer partileder Per Olav Breivang. Breivang opplyser at han i første omgang tar sikte på å komme inn i kommunestyret i det nye Drammen. Når partiet stiller til valg i Drangedal er uvisst og avhenger av tilstrekkelig antall underskrifter.

Les om kravene for å danne nytt parti her  jfr partiloven 

Hvor Folkebevegelsen befinner seg på den politiske fargeskalaen er uvisst. Om Folkebevegelsen tar sikte på å danne et politisk parti eller ikke er også litt vanskelig å få tak på. På den ene siden fremstår de som et nytt skudd på den partipolitiske stammen. På den andre siden er det noe i deres retorikk som kan tolkes som om de vil har direkte demokrati i den forstand at når vi går til valgurnene så skal vi stemme på personer og ikke partier (red anm).

Prøveordning med direkte ordførervalg
En prøveordning med direkte ordførervalg ble startet opp i 1999, blant annet som et forsøk på å øke deltakelsen ved kommunevalg. I 1999 var det 19 kommuner som deltok i denne ordningen, mens tallet økte til 36 i 2003 og til 50 i 2007. Med tanke på målsettingen om å øke valgdeltakelsen var denne prøveordningen ingen suksess. Den ble avskaffet ved valget i 2011. I flere kommuner skapte ordningen problemer fordi ordførere ble valgt uten å ha et flertall i kommunestyret bak seg. Les om redegjørelsen for ordningen med direkte valg av ordfører her

Les mer om norsk valgordning her

Folkebevegelsen er sterkt imot EU /EØS og alle former for mulitilaterale avtaler som strider med selvråderetten i Grunnloven.

På hjemmesiden til Folkebevegelsen står det: Vi folket vil da også bestemme innholdet i Norges Grunnlov,og ikke partiene som i dag. Hvordan dette skal løses i praksis blir det ikke redegjort nærmere for.

Egen legevakt i  Drangedal
Svein Roger Eriksen er bosatt på Henseid. På spørsmål om hvilke saker han brenner for nevner han legevaktordningen.
–Drangedal burde ha en egen legevakt, sier han.

Grunnloven  §49
Ingar Grøndal understreker at Folkebevegelsen først og fremst er opptatt av direkte demokrati og at folket må kreve tilbake sine rettigheter. Noe som ifølge Grøndal fremgår av Grunnloven  §49 andre avsnitt, at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender.