Leserinnlegg fra Drangedal Arbeiderparti

Offensiv boligpolitikk

Folketallet i Drangedal har i senere år hatt nedgang. Vi må stoppe denne nedgangen og igjen sørge for at vi får befolkningsvekst. Skal vi lykkes med det, må det å bosette seg i Drangedal igjen bli attraktivt.

Kommunen vedtok i forrige periode en offensiv bolig-sosial handlingsplan. Denne synes i den perioden vi nå har lagt bak oss å ha vært lagt trygt i bunnen av en skuff. Planen peker på en rekke muligheter for å få fart på boligbyggingen og tilrettelegge for befolkningsvekst.

Arbeiderpartiet mener vi må være villige til bruke mer penger for å gjøre Drangedal mer attraktiv for bosetting. Ved å gi etableringstilskudd vil vi pådra oss en kostnad, som vil være en kostnad som på sikt bidrar til økte inntekter. Økt innbyggertall vil gi kommunen økte statlige overføringer. På den måten får kommunen mer midler til oppvekst, skole, helse, omsorg og andre viktige samfunnsoppgaver for å sikre en god offentlig velferd

Drangedal er en arealmessig stor kommune med mange gode grendemiljøer. Vi bør ha en liberal praksis for å tilrettelegge også for boligbygging ute i grendene. Kommunen bør tillate grunneiere å fradele og selge store tomter på et åpent marked.

Det er viktig å opprettholde allemannsretten, men det fins allikevel en rekke muligheter for å tillate bygging ved Toke og andre vann som egner seg for boligbygging. Slike tillatelser vil øke boattraktiviteten.

I kommende periode må vi bli bedre til å markedsføre og tilrettelegge for økt boligbygging. Vi har allerede gode og attraktive tomter i kommunale boligfelt. Tomter som ikke er «baksølte» og uten utsikt. I sist kommunestyremøte pekte Arbeiderpartiet konkret på attraktive tomter i Bråtheia i Prestestranna. I likhet med Juvassåsen i Kroken er det allerede tilgjengelige tomter. Det er tomter det må informeres bedre om, særlig på sosiale medier

Vi må se mulighetene og ikke fordype oss i problemene. Drangedal må fremstå som beste bygda å bo i. Det skal vi klare.

Jan Olav Øygarden og Jonas Moen

Listekandidater for Drangedal Arbeiderparti