LANDSKAPSPLAN MED TEKST

Smibekkhavna blir lekeplass