Politi GPS Jevnaker. Foto: Politiet
Politi GPS Jevnaker. Foto: Politiet

Anleggsbransjen oppfordres til å sikre GPS-utstyr

Flere politidistrikter har fått flere meldinger om tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner den siste tiden, opplyser politioverbetjent ved Drammen politistasjon Bård Olav Fossan i Sør-Øst politidistrikt.

GPS-utstyret er dyrt og det er all grunn til å tro at det er grupper som er spesialiserte på denne typen virksomhet som står bak tyveriene.

Vi går nå inn i julehøytiden med svært begrenset aktivitet på anleggsområdene. Politiets oppfordring til firmaer som eier slike maskiner er derfor at man tar forholdsregler med tanke på å unngå tyverier. Enten kan man fjerne dette utstyret fra maskinene, eller at man i alle fall parkerer maskinene på områder som er godt opplyst og med innsyn.

Vi håper vi kan unngå å få tilsvarende tyverier fra vårt politidistrikt og vi har vært i kontakt med noen av de store entreprenørfirmaene for å advare mot denne typen kriminalitet opplyser Fossan.

Få som kjøper GPS i Telemark
– Foreløpig er det ikke noe stort marked for landbruksmaskiner med GPS her i Telemark, opplyser  Oddbjørn Rønning ved Rønning Maskin AS i Kroken. Det vil nok bli økt etterspørsel etterhvert, GPS utstyret er fortsatt relativt dyrt. For en større kornbonde er det innsparingspotensial ved at du ikke får overlapp. Med GPS kan bonden spare både såkorn og gjødsel. Et annet eksempel er en jordbæråker. Med GPS kan du stille inn kjøringen gjennom fårene, uten å skade jordbæra, forklarer Rønning.

Kilde: Pressemelding.  Torgny Alstad, kommunikasjonsrådgiver Sør-Øst politidistrikt, politihuset i Tønsberg.