Kroken barnehage Foto: Jan Magne K. Stensrud
Kroken barnehage Foto: Jan Magne K. Stensrud

Åpent brev til Drangedals politikere om barnehagen i Kroken

Det har vært noen litt for spennende uker nå.

Helt siden formannnskapsmøtet der kommunalsjefen for oppvekst la fram prognoser for barnetallene her i Kroken i årene som kommer har vi vært svært urolige. Vi ante enda en omkamp om barnehagen, og fikk rett.

I det hele tatt har det vært sterke følelser i sving, og mange oppturer og nedturer den siste tida.

Det som likevel har dominert har vært et sterkt ønske om at avgjørelsen må tas på de rette premissene – og at dere tar en avgjørelse for framtida. Det vet vi dere kan, for det har dere gjort før. Dere har ønska denne barnehagen fordi dere vet at barna og de ansatte i Kroken trenger den. Det gjør de uavhengig av svingende barnetall.

Hva som var grunnen til at dere blei feilinformert i formannskapsmøtet for to uker siden er ikke godt å si. Det har aldri vært snakk om at det skal gå 118 barn i Kroken barnehage, selv om det var ordrett det kommunalsjefen for oppvekst sa. Alle kan gjøre feil, uten at vi her har hørt noen videre forklaring fra administrasjonen på hva som gikk galt.

Uansett er det bra at fakta nå er på bordet. Barnehagen bygges primært for 96 barnehageplasser, og inntil 108 plasser. Hvert barn som er under 3 år tar opp to plasser hver. Hvor mange barn som da kan gå i barnehagen avhenger av hvor mange som er under tre år gamle.

Men ja, det vil være god plass når den nye barnehagen kommer. Barnetall svinger på små steder, det vet jo dere like godt som oss. Tallene er ikke skyhøye de neste tre årene – foreløpig, og alle plassene kommer ikke til å være fylt. Og godt er det. For vi trenger sårt flere innbyggere i Drangedal, og her i Kroken vil vi mer enn gjerne være med på dugnaden for å få flere folk til å flytte hit.

Da er det viktig å kunne lokke med en ny barnehage med god plass – og ikke et gammelt lappverk av en bygning og noen brakker på parkeringsplassen.

I rådmannens saksutgreiing blir alternativet med å fikse på den gamle barnehagen igjen lansert. Det finner vi merkelig, all den tid dette alternativet blei forkasta tidlig i prosessen – for mange år siden. Det er ikke verdt å bruke ei krone på å prøve å pynte den grisen. Det vet dere også. Bygget er utslitt og utdatert. Barna fortjener å ha nok lekeareal som faktisk kan brukes som det. Vi mener ikke kjøkkengulvet midt i en gjennomfartsåre er tilfredsstillende lekeareal. Det tror vi ikke dere gjør heller.

Vi håper dere tar en prat med fagforeningene og får en beskrivelse av hvordan arbeidsforholdene for kommunens ansatte faktisk er i det bygget. Vi er glade i de ansatte og vet at de gjør en fantastisk jobb for barna våre. De fortjener å ha akseptable arbeidsforhold. Da får vi (og dere) forhåpentligvis beholde den dedikerte gjengen som strekker seg så langt for at barna våre skal ha det bra.

Det dere nå forhåpentligvis skal bygge er ikke noen Rolls Royce-barnehage. Heldigvis er det heller ingen Lada, når dere først skal bygge en ny barnehage som skal vare i mange tiår. Vi har allerede en gammel og rusten Lada – det er ingen grunn til å bygge en ny slik. Det er brukt 5-6 år på å komme fram til nettopp dette alternativet som nå ligger på bordet. Da har vi tillit til at det er det rette alternativet til den rette prisen.

Etter hva vi forstår går planene rett og slett ut på å bygge en god, helt vanlig barnehage som oppfyller dagens krav. Blant annet vil nå barn og foreldre med funksjonsnedsettelse også få tilgang til barnehagen. Slik er det ikke i dag.

Nå krysser vi fingre og tær for at dere følger opp det dere har lovet og vedtatt tidligere, og går for byggestart omgående. Bygg barnehagen som er planlagt – en trygg og god Toyota-barnehage med litt ekstrautstyr. Ingenting fancy, bare en vanlig barnehage som slipper lyset og naturen inn til barna gjennom vinduene.

Så skal vi gjøre alt vi kan for å skaffe Drangedal flere innbyggere så vi kan komme oss ut av vanskelige tider sammen. Det lover vi.

Mari Nesland, Ellen Wefald, Randi Berdal Hagen

Foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget ved Kroken barnehage