Rolf Olsen. Foto:privat
Rolf Olsen. Foto:privat

Hel kuvendig fra senterpartiet, mens rådmannen i siste lita setter ned foten.