IGNORANSE: Ålen har ikke noen høy stjerne i Norge og ignoransen om den er framherskende både hos hvermansen og politikere. Nå er ålen i en skjebnetid etter overfiske, miljøgifter og menneskeskapte hinder, sier Frode Kroglund, forsker og fiskeforvalter hos fylkesmannen i Agder. Foto:privat
IGNORANSE: Ålen har ikke noen høy stjerne i Norge og ignoransen om den er framherskende både hos hvermansen og politikere. Nå er ålen i en skjebnetid etter overfiske, miljøgifter og menneskeskapte hinder, sier Frode Kroglund, forsker og fiskeforvalter hos fylkesmannen i Agder. Foto:privat

Truet art:

Stor uvitenhet om ålen