Kartutsnitt over deler av Drangedal kommune. Illustrasjon
Kartutsnitt over deler av Drangedal kommune. Illustrasjon

Hva er riktig skrivemåte, Sannes eller Sandnes?