Dette er skissen for plassering av avkjørsel samt plassering av anlegg for Nyland settefiskanlegg. Vanninntaket skal hentes fra 5 meters dyp under vei (blå strek) og utslipp fra anlegg til 10 m dyp etter rensing (grønn strek)
Dette er skissen for plassering av avkjørsel samt plassering av anlegg for Nyland settefiskanlegg. Vanninntaket skal hentes fra 5 meters dyp under vei (blå strek) og utslipp fra anlegg til 10 m dyp etter rensing (grønn strek)

Utfordrer lokalpolitikerne i Drangedal

Kommentar til fiskeoppdrett i Toke