Gautefall alpinanlegg. Arkivfoto

Gautefall Skisenter AS stenger ned sine anlegg med umiddelbar virkning

Dette skriver Gautefall skisenter på sine hjemmesider 12. mars. I pressemeldingen går det frem at kommunale og nasjonale anbefalinger og begrensinger i forbindelse med COVID-19 tiltar i styrke. Gautefall Skisenter er en vesentlig reiselivsaktør i Vestfold og Telemark fylke, og har derfor besluttet å stenge Skisenteret for besøkende fram til foreløpig 26.03.20.


Det er ikke påvist noen tilfeller av viruset verken blant gjester eller ansatte på Gautefall. Stengingen skjer imidlertid for å forebygge at viruset spres.


Det vil fortsatt vil være mulig å bestille opphold og ledelsen vurderer kontinuerlig situasjonen, og at rådene fra offentlige myndigheter tas til følge.

– Vi håper alle gjester forstår at også vi må bidra i en situasjon som dette.

Hilsen Gautefall Skisenter & Ski Lodge Gautefall

Gautefall skisenter stenger med umiddelbar virkning. Arkivfoto