Drangedal Arbeiderparti og vindkraft

Ap: Per Esborg, ordførerkandidat i Drangedal Ap Foto: Magnus Straume

Svar til Kolloen, Naas og Bjørnsen

Drangedal Ap vil først ta selvkritikk for at vi som parti ikke oppsøkte noen grunneiere før vi frontet skepsisen ovenfor en eventuell vindmøllepark i Drangedal. Når det gjelder partiet så har vi et omforent årsmøtevedtak som sier at:

«Drangedal Arbeiderparti er for videreutvikling og produksjon av fornybar energi, dette gjelder både i kommunal og privat regi. Storskala vindkraftverk og solceller i uberørt natur er vi motstandere av. Drangedal Arbeiderparti ønsker ingen ytterligere undersøkelser utover de mulighetsstudier kommunestyret vedtok i sitt møte 2. februar 2023. Drangedal Arbeiderparti vil avvise framtidige konsesjonssøknader for storskala vindkraftverk og solcelleparker i uberørt natur».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er partiets gjeldende mening. Vi tar en sak av gangen. Nå gjelder det mulighetsstudier, ikke konsekvensutredniger som Kolloen, Naas og Bjørnsen hevder Arbeiderpartiet er imot. Å ha en mulighetsstudie som øker kunnskapsgrunnlaget er en sunn tilnærming til prosessen, ikke bare for de mest berørte, men for folk flest.

Vi reagerer på måten dere forsøker å ta eierskap til sannheten på. Det er vel ingen tvil om at det i en sak som dette finnes fakta som taler både for og imot. Morsomt at dere drar inn Voltaires berømte læresetning for så og selv definere hva andre kan mene for at dere skal respektere det. Vi tror dere har et lite filosofisk problem der, som vi overlater til dere selv og løse.

Videre synes vi det er leit at den politiske debatten er så teknisk og fagbasert at det ikke er rom for ideologisk tenkning. Vi tror ikke at det finnes et allmenngyldig, objektivt svar på om det er riktig eller galt å bygge en vindmøllepark i Drangedal. Det er og blir et politisk spørsmål. Hvem som skal bestemme når man vet nok er det tydeligvis delte meninger om. Det er selvsagt bare positivt å få mest mulig kunnskap om hvordan vi kan produsere mer fornybar energi. Det er dette mulighetstudien for økt kunnskapsgrunnlag legger opp til. Vi ser derfor frem til å få resultatet av en bred mulighetsstudie, som tar for seg også andre potensielle muligheter for fornybar energiproduksjon i Drangedal.

Dette svarinnlegget er forankret i kommunepartiets ledelse ved kommunepartileder Magnus Straume, nestleder Synnøve Kveven og gruppeleder Trond Jarle Roalstad

For Drangedal Arbeiderparti Per Esborg, ordførerkandidat