Opplagsvekst. Drangedalsposten har klart seg veldig godt gjennom koronaåret 2020. Opplagsøkning viser at avisa står sterkt i lokalsamfunnet. Foto: Nils J. Sætre

Opplagsvekst for Drangedalsposten

Gjennom koronaåret 2020 har opplaget økt fra 1930 i første halvår til 1945 abonnenter i andre halvår. Foreløpige regnskapstall for 2020 viser også at avisa går med overskudd.

Dette er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med. Da koronapandemien slo til i mars 2020 fryktet mange med oss at avisene ville «blø». Gjennom solid redaksjonelt arbeid har vi klart å, ikke bare holde på abonnentene, men også øke opplaget, særlig på nett. Drangedalsposten er svært godt fornøyd med denne veksten som viser at vi bidrar med nyttig og viktig nyhetsformidling.

–En stor takk til våre trofaste abonnenter. Jeg vil også berømme våre dyktige medarbeidere og frilansjournalister.

Etter 2016 har Drangedalsposten tatt opp og belyst en rekke saker som har vakt mye oppmerksomhet og debatt. Vi høster naturlig nok både ris og ros for det arbeidet vi gjør.

Samarbeid med Agder Media

Etter 2019 har vi satset på utvikling av digitale plattformer. Vi høster også mye støtte fra erfarne mediefolk gjennom vårt samarbeid med Agder Media.

Permitteringer

Våren 2020 ble vi tvunget til å permittere flere av våre medarbeidere. Hjemmekontor og periodevis stengte redaksjonslokaler har naturlig nok lagt et stort press på arbeidsforholdene. Det ble ikke bedre når redaktøren rett før jul kolliderte med en elg på Kilebygda og ble delvis sykemeldt.

Unntakstilstand

I slike krisetider som Norge og resten av verden er inne i, er det viktig å fire litt på velferdskravene og fokusere på arbeidsoppgavene. Vi er inne i en unntakstilstand og da må hver enkelt av oss forsake mye for å bidra til en felles dugnad.

Mistet annonseinntekter

Drangedalsposten har mister inntekter på annonsering. Det skyldes primært at kultur, idrett og arrangementer har uteblitt. Vi opplever en viss oppgang den siste tiden. Dette skyldes trolig en viss optimisme om at vaksineprogrammet har sin tilsiktede virkning og at pandemien nærmer seg slutten.