Foto: HAAKON NORDVIK / WWF Verdens naturfond

Vi trenger villere kommuner – for natur og folk!

Hageeiere fra nord til sør gjorde Norge hele 1,5 millioner kvadratmeter villere i fjor for å hjelpe pollinerende insekter som sliter. Nå er det kommunenes tur til å ta i et tak for naturens superhelter.

Presset på naturen er høyere enn noen gang, og det blir stadig mindre plass til vill natur og alt som lever der. Én av tre insektarter i verden står i fare for å dø ut. Dette skjer ikke bare ute i den store verden, men også her hjemme. Vanlige arter som mange tar for gitt kan bli sjeldne og forsvinne for godt. I Norge er allerede 30 prosent av villbier og 22 prosent av sommerfugler på rødlista for truede arter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Insektenes leveområder forsvinner på grunn av oss, blant annet ved mer intensiv drift i landbruket, gjengroing av slåttemarker og ugjødslede beitemarker, intensivt skogbruk, og nedbygging. Mindre leveområder betyr færre livsviktige pollinatorer, og det er dårlig nytt for oss mennesker.

Insektene er naturens superhelter og utgjør selve bærebjelken i økosystemene. De har utallige funksjoner, fra å være mat for andre arter og fungere som renholdere ved å spise døde planter og dyr, til å sørge for at vi har mat på bordet. Tre fjerdedeler av alle typer dyrket mat avhenger av pollinatorer. Så når disse insektene forsvinner, rammes livsgrunnlaget vårt.

Alle, både politikere, næringsliv og privatpersoner, kan bidra til å bedre forholdene for insektene, med små eller større tiltak. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Gjennom kampanjen «Villere hager» har WWF foreslått en rekke tiltak folk kan gjøre for å hjelpe insektene. Dette må kommunene også bidra til. All natur ligger i en kommune, så kommune-Norge godt posisjonert til å bidra.

Her er noen tiltak kommunene og lokalpolitikerne bør vurdere:

1.La gressklipperen få hvile rundt skoler, rådhus og kommunale arealer i mai, og gjerne helt til villblomstene er avblomstret. Striglet plen er en biologisk ørken, med lite rom for blomster og insekter. Ved å la plenen være på forsommeren, rekker mange blomster å produsere frø, og insektene får mer mat på menyen.

2.Det er mye liv i død ved. Mange insekter trenger død ved som oppvekstområde for larvene sine. Insekthotell er en slags etterligning av dette. La derfor døde trær og stubber få være i fred – eller flytt dem til andre kommunale arealer hvor de kan gjøre nytten sin.

3.Mer vann gir mer liv. Et vannspeil, helst med planter i og rundt, gir insekter og andre arter mulighet til å slukke tørsten en varm sommerdag, men kan også bli oppvekstområde for frosk og salamander.

4.Restaurer leveområder for pollinatorer og andre insekter, f.eks. ved å etablere eller starte opp igjen slått av ugjødslede blomsterenger med stedegne arter, som slåtteenger og tørrbakker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

5.Bidra til at kommunens innbyggere kan etablere varierte og insektvennlige hager, med busker, store trær og blomsterenger, gjennom å tilby informasjon, utdeling av frø, og arrangere hagekonkurranser.

Vi håper kommunene vil være med på å gi naturens superhelter en ekstra god sommer!

Karoline Andaur

Generalsekretær i WWF