Næringsnytt

Høsten er her og med det er det for mange flotte dager i skogen på jakt etter elg, hjort, rådyr, bær, sopp eller kun på jakt etter ro, stillhet og den flotte opplevelsen det er å være ute i naturen en fin høstdag. Men det er også tiden for regn, den første frostnatten, vedfyring, innekos og mørkere kvelder. Og hva skjer så i næringslivet lokalt her i Drangedal i disse dagene og i månedene som har gått?

Jo, her er aktiviteten større enn noen gang. Jeg er svært imponert over hvilken aktivitet det er i de aller fleste deler av kommunen. Se bare her:

I Kroken/Neslandsvatn åpner straks ny flott barnehage, aktiviteten på Neslandsvatn stasjon er økende og det skjer spennende etableringer langs Stengerveien hos nyinnflyttede og etablerte. Endelig vedtak om ny E18 trase’ vil ytterligere øke aktiviteten i denne delen av kommunen om få år.

På Henseid utvides stadig Bjønnåsen med nye boliger og hytter og vi ser flotte «trivselsbilder» fra dette området.

I Prestestranna er det stor byggeaktivitet både på den nye Coop butikken, gamle bokhandelen og «møbelforretningen» på Møane. Vi hører også at detaljhandelen opplever stor vekst i omsetningen hittil i år, noe som inspirerer til ytterligere investeringer.

På Bostrak/Gautefall er salget av hyttetomter og oppføring av hytter fortsatt imponerende. Dette skaper stor sysselsetting for alle våre dyktige håndverkere. At det i tillegg tilrettelegges for ytterligere utbygging med nytt vann- og avløpssystem i samarbeid med Nissedal er positivt for årene som kommer.

I Tørdal er det under bygging og under planlegging flere kraftverk. Småkraft ja, men med store investeringer og langsiktig planlegging vil dette sikre varige inntekter for de som tar «risikoen» på slike store løft. Ikke minst skaper også dette arbeid for våre dyktige entreprenører og leverandører av bla. steinmasser. Lokalbutikken på Bø har pusset opp og Coop’en på Grova hadde sitt beste driftsår i 2020 på svært lang tid.

I Kjosen er dugnadsinnsatsen stor og badeplassen Kåsmyra har fått et stort løft og vi ser nå at ildsjeler på nytt ønsker å blåse liv i Lomtjennmarsjen. Eikåsløpet er gjenoppstått og nytt av året for de sprekeste var motbakkeløpet Bronane opp.

Noe nevnt og sikkert mye glemt, men hensikten med denne oppramsingen er å vise hvor mange som står på for å skape arbeidsplasser for seg selv og andre, skape trivsel i kommunen vår og gjennom dette sikre skatteinntekter til fellesskapet.

Vi ser nå at innbyggertallet i kommunen øker og dette er positivt på alle måter. Vi håper på friske næringsmidler til omstilling fra ny regjering og kommer disse vil vi ha ytterligere muligheter til å stimulere næringslivet. Næringsforeningen har avholdt første næringsforum etter Covid-19 med god deltakelse og vi planlegger nytt møte den 18. november – program annonseres senere. Vi har gjennomført fysisk kontaktmøte med kommunen for første gang siden mars -20 og har etablert en god dialog med politisk og administrativt nivå i kommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med andre ord skjer det mye positivt i kommunen vår.

Jeg ønsker å heie på alle dere som bidrar til vekst, sysselsetting og trivsel i kommunen vår. Det handler ofte om å by litt på seg selv, bry seg om andre og ha et ønske om å bidra til fellesskapets beste. Skal vi få næringslivet til å blomstre ytterligere så må vi heie på hverandre, være rause og unne alle suksess i sin virksomhet.

Næringsforeningen har nå over 80 medlemmer, men vi ønsker oss flere. Er du enda ikke medlem (koster kr. 100,-/år) så ta kontakt så får vi meldt deg inn.

Stikk gjerne innom i Drangedal næringshage for en prat, jeg er til stede hver torsdag. Gjør gjerne en avtale i forkant på tlf. 951 21 821.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt flott høst!

Bernt Dahle

Leder Drangedal Næringsforening