Korona: Fire personer sitter i karantene i Drangedal. Foto: Illustrasjon

Besøksforbud og fire i karantene

Mandag ettermiddag oppdaterte Drangedal kommune sine «koronatall». På hjemmesiden opplyser kommunen at fire nærkontakter er i karantene. Videre ble 46 personer testet for covid-19 forrige uke, til og med mandag. Det er ingen personer i isolasjon, melder kommunen.

Når det gjelder vaksinering så er 62 personer blitt vaksinert, hvorav 52 personer er beboere på Drangedal sjukeheim/Lauvåsen, Gudbrandsveien og Neslandstunet, som noen hjemmeboende i hjemmesykepleien. I tillegg har 10 helsepersonell mottatt vaksine.

Kommunen begynner med ordinær innkalling av innbyggere over 85 år denne uka. Alle som er prioritert for vaksine vil bli kontaktet av kommunen.

Begrens kontakt

Beredskapsledelsen i kommunen anbefaler alle innbyggeren til å begrense sosial kontakt.

Det pågår nå som kjent utbrudd av den engelske muterte varianten av covid-19. Denne virusvarianten er mer smittsom, noe som betyr at flere kan bli syke, flere kan bli innlagt og flere kan dø. Dette igjen fører til økt trykk på helsetjenestene sentralt og lokalt. Risikoen for spredning til andre kommuner er stor og vi håper at alle vil være med på denne dugnaden.

Spesielt anbefaler vi de som pendler til Oslo og områdene med berørte kommuner om å begrense sin sosiale kontakt når de er hjemme i Drangedal, og at de bør bruke munnbind når de er på offentlige steder.

Besøksforbud

Tirsdag middag la kommunen ut ny oppdatering, og her opplyser beredskapsledelsen at det er innført besøksforbud ved Drangedal sjukeheim og Lauvåsen bokollektiv for personer som bor i, oppholder seg, eller nylig har vært i disse kommunene, på grunn av smitteutbuddet med den engelske muterte varianten i Nedre Follo og kommunene rundt. Det er unntak for besøk til kritisk syke.