Korona: N/A Foto: Illustrasjon

Nye koronatiltak: anbefaler kun fem gjester av gangen

Regjeringen strammer inn koronatiltakene. I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode. Anbefaler maksimalt 50 personer offentlig. Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.

- Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier statsminister Erna Solberg.

- Vi må dessverre være forberedt på at det vil bli flere innlagt på sykehus med covid-19 fremover, og det vil bli flere alvorlig syke. Vi må sette inn nye tiltak for å snu denne utviklingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I august hadde vi hadde vi 300 smittede i uken. I september hadde vi 700 smittede i uken. I oktober har vi 900 nye smittede i uken. Den siste uken har smitten økt videre. Smitten øker også blant de eldste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Kommunene har rustet opp beredskapen, og vist at de kan håndtere lokale utbrudd. Nøkkelen til å slå ned smitten er gode og målrettede tiltak. Nå får kommunene enda flere verktøy, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Vi har nå mer kunnskap om smittespredning blant barn, og derfor er det ikke behov for så strenge råd for de yngste.

- Vi strammer inn på en rekke områder for å få mindre smitte i samfunnet. Det vil gjøre det enklere å holde barnehager og skoler åpne, og det er en viktig prioritet for regjeringen, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby.

Kilde:Regjeringen