Gryting kan miste strømavtalen: Gryting har hatt strømavtale med Drangedal kommune siden 1970. Plassen ligger idyllisk til langs veien opp mot Gysereid. Her har det bodd folk siden 1600-tallet. Everksjef Jan Gunnar Thors opplyser at det ville vært uheldig om kommunen valgte å fjerne tilskuddet på 25 000 kroner i året. Foto: Jan Magne Kåsa Stensrud

På Gryting har de hatt strømavtale med kommunen siden 1970. Den foreslår kommunedirektøren å fjerne

–Jeg kjenner ikke til noen skriftlig avtale og kan ikke se at dette er innenfor kommunens ansvar og plikter, sier kommunedirektør Bakke. –Dersom kommunen velger å fjerne støtten til familien på Gryting er det uheldig, sier everksjef Jan Gunnar Thors.

Kommunedirektør Hans bakke bekrefter at det i budsjettsammenheng er foreslått å fjerne 25 000 kroner i årlig strøm-støtte til boplassen Gryting. Gården Gryting ligger 9 kilometer ovenfor rundkjøringen i Drangedal, på vei opp mot Jysereid.

Ordfører Tor Peder Lohne er uenig med kommunedirektøren

Ordfører Tor Peder Lohne sier at han ikke støtter kommunedirektørens forslag om å fjerne støtten for 2021. Fra 2022 og fremover vil jeg foreslå at vi, sammen med de som bor på Gryting, ser på andre permanente løsninger, som for eksempel solcellepanel, sier Lohne.

Egne aggregater: I ei egen bu et stykke fra hovedhuset står to aggregater. Det minste bruker 1- 1,5 liter diesel i timen. Det største leverer 2 KW og bruker 2-2,5 liter i timen. Foto: Jan Magne Kåsa Stensrud

Everket har ansvaret for aggregatene

Everksjef Jan Gunnar Thors opplyser at det er er Everket som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde aggregatene på Gryting. Ordningen med aggregat ble inngått fordi det var store kostnader forbundet med å strekke ledningsnettet opp til Gryting.

–Skulle vi gjort dette i dag, regner jeg med at kostnadene ville havne på et sted mellom 2,5 til 4 millioner, sier Thors. Det er usikkert om leveringsplikten på strøm gjelder når boligen ikker er tilknyttet det ordinære nettet.

Kjøper diesel for 50 000 kr pr år

Frem til 2006 fikk boliger som ikke var tilknyttet det ordinære strømnettet tilskudd fra statlige myndigheter.

–Etter at Arbeiderpartiet fjernet den statlige støtten, fikk vi en avtale med Drangedal kommune, sier Grethe Bastnes. Fra 2009 og frem til i dag har Drangedal kommune subsidiert strømutgiftene på Gryting med 25 000 pr år. På Gryting kjøper de diesel for rundt 50 000 kroner pr år. Pr november 2020 koster anleggdieselen rundt 9.80 pr liter.

Dersom kommunen fjerner strøm-støtten, vil strømmen på Gryting bli dobbelt så dyr.

Parafinlamper

– Med de subsidiene vi får fra Drangedal kommune har vi strøm 5-6 timer om dagen, sier Grethe. Å flytte fra Gryting er ikke aktuelt, tar kommunen subsidiene vi mener vi har krav på, går vi over til parafinlamper og strøm bare to timer om dagen, sier Tore Bastnes.

Gamlestua: Det er to boplasser på Gryting. Den eldste ble reist på 1600-tallet. Her i gammelstua bodde Georg og Maren Herfoss fra 1942- 56. Foto: Jan Magne Kåsa Stensrud

Bodd folk siden 1600-tallet

Tore Bastnes opplyser at foreldra hans flyttet opp dit på 1960-tallet. Gammelstua er fra 1600-tallet, mens hovedhuset er fra 1700-tallet. Tores foreldre het Thomas og Magda Bastnes. Besteforeldra til Tore, Georg og Maren Herfoss, bodde i gammelstua fra 1942 - 1956.

Styreleder i Everket nekter å snakke med redaktøren

Vi ba om en kommentar fra styreleder for Everket, Magnus Straume. Straume viser til sitt varsel til Drangedalspostens styreleder om at han gjerne svarer Drangedalsposten, men ikke redaktøren. Det betyr at vi i denne og andre saker ikke får en kommentar fra Magnus Straume (red anm).