Det var i dette området Finn Lund gjorde det uvanlige funnet. Foto: Finn Lund
Det var i dette området Finn Lund gjorde det uvanlige funnet. Foto: Finn Lund

Finns funn gjør professor bekymret